Spoštovani starši, dragi učenci!

Pred učenci zaključnih razredov se pojavlja veliko vprašanj, povezanih s prihodnostjo. Izbira poklica oz. srednje šole je v vsakem primeru zelo pomembna odločitev za vsakega devetošolca. Potrebno je dobro poznati samega sebe, v veliko pomoč pa so informacije o različnih možnostih izobraževanja, značilnostih posameznih poklicev in poklicnih področij. Učenci imajo na voljo različne srednje šole:

  • 2 – LETNE SREDNJE POKLICNE ŠOLE (NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE) -izbira je namenjena učencem, ki imajo v šoli velike učne težave, njihova pot do poklica pa je tako krajša in lažja. Ta šola temelji na praktičnih znanjih, poudarjeno je pridobivanje konkretnih veščin, ki jih bodo dijaki potrebovali pri svojem delu. Program zaključijo z zaključnim izpitom in se lahko takoj zaposlijo na delovnih mestih, kjer navadno delajo kot pomočniki drugim zaposlenim ali pa šolanje nadaljujejo v 3 – letni srednji poklicni šoli.
  • 3 – LETNE SREDNJE POKLICNE ŠOLE – so poklicne šole, ki dijaka pripravijo na določen poklic. Če torej obiskujete npr. računalniško 3–letno srednjo šolo, boste po končani šoli lahko samostojno delali na področju računalništva. Po takšni šoli se lahko takoj zaposlite, saj šola da zelo veliko praktičnih znanj, ima tudi obvezno prakso, kjer dijaki nabirajo izkušnje pri delodajalcih. Na nekaterih poklicnih šolah lahko po uspešno opravljenem zaključnem izpitu izberete tudi t. i. program +2, kjer z dvema dodatnima letoma izobraževanja pridobite naziv
  • 4 – LETNE STROKOVNE OZ. TEHNIŠKE SREDNJE ŠOLE – namenjene so učencem, ki imajo razvite učne navade, razmeroma dobre ocene v osnovni šoli in ki jih izbrana smer zanima. Taka šola dijakom poda splošna znanja, poleg tega pa tudi dodatna znanja iz strokovnih predmetov. Tako so dijaki npr. po ekonomski srednji šoli že pripravljeni na delo, lahko pa se izobražujejo dalje. Program se zaključi s poklicno maturo. Po želji lahko dijak zaključi tudi s splošno maturo, vendar mora opravljati v 4. letniku in na maturi dodaten (peti) predmet.
  • GIMNAZIJE – 4-letni srednješolski program, ki se zaključi s splošno maturo in pridobljenim nazivom gimnazijski maturant. Na gimnazijah učenci pridobivajo splošno znanje, ki jih pripravi na vpis na višje šole ali fakultete. Je najzahtevnejši program srednješolskega izobraževanja, ki zahteva redno delo, učenje, dobre delovne navade in veliko vedoželjnosti ter radovednosti. Poleg splošnih gimnazij poznamo tudi usmerjene gimnazije kot so klasična, škofijska, dramska, likovna, glasbena, športna, tehniška in ekonomska. Tudi te gimnazije dajo dijakom splošna znanja, ob tem pa jih pripravijo tudi na vpis v višjo šolo ali fakulteto specifične smeri (po ekonomski gimnaziji imajo dijaki že nekaj več podlage za npr. ekonomsko fakulteto).

Na vpis učencev v srednjo šolo se pripravljamo tekom celega šolskega leta. Pristojno ministrstvo je 9. 10. 2020 objavilo rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik srednjih šol za šolsko leto 2021/2022. Rokovnik MIZŠ najdete tukaj.

V februarju pred zimskimi počitnicami boste šli učenci skupaj s starši na informativne dneve na tiste srednje šole, ki so v vašem ožjem izboru in jih želite bolje spoznati. Tam boste pridobili dodatne informacije o šolah in njihovih programih. Po tem boste skupaj s starši, svetovalno delavko in vsemi pridobljenimi informacijami izbrali srednjo šolo, na katero se želite vpisati. Pri tem vam bomo v šoli v podporo ter vam nudili pomoč pri pravilni izbiri. V marcu 2021 boste učenci skupaj s šolsko svetovalno službo izpolnili prijavnico za srednjo šolo, katero je potrebno oddati do 2. 4. 2021. ter počakali na povratno informacijo. Vpis poteka meseca aprila za naslednje šolsko leto.

Nekaj uporabnih in koristnih povezav:

  • Predvidoma meseca junija vsako leto se lahko bodoči dijaki potegujejo za različne vrste štipendij. Vse informacije o štipendijah lahko dobite na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije: (http://www.sklad-kadri.si/)

Če imate kakšno vprašanje, predlog, pripombo ali željo po individualnem svetovanju lahko šolskima svetovalnima delavkama pišete ali ju pokličete na:

Ingrid Dorner Radosavljević – svetovalna.sluzba@obdravinji.si – 03/757-27-33

Suzana Kovše Breznik – suzana.kovse@obdravinji.si – 03/757-27-37

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Slovenske Konjice, 12. 4. 2021

Dragi devetošolci, spoštovani starši!

V petek, 9. 4. 2021, je bila na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljena

INFORMACIJA O STANJU PRIJAV ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

(https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ – Prosta mesta, stanje prijav in vpisa v srednje šole).

Omenjena informacija je prvi dejanski pokazatelj na katerih srednjih šolah se v tokratnem vpisnem postopku lahko pričakujejo omejitve vpisa.

Kot je določeno z razpisom in rokovnikom imajo kandidati možnost, da do 22. 4. 2021 do 14. ure svojo prijavo iz kakršnikoli razlogov morda prenesejo v drug izobraževalni program ali na drugo srednjo šolo.

Prenos prijav bo potekal elektronsko tako, da kandidati na izbrano srednjo šolo, kjer so oddali prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca posredujejo skenirano/fotografirano izjavo o prenosu prijavnice, podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosijo, da svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo (obrazec za prenos prijave in seznam elektronskih naslovov svetovalni delavcev najdete v priponki).

Kakršnakoli vprašanja v povezavi z vpisnim postopkom lahko naslovite na

svetovalna.sluzba@obdravinji.si ali pokličete na 03 757 27 33.

Ingrid Dorner Radosavljević

šolska svetovalna služba