JEZIKI ŠTEJEJO (JeŠT)

Projekt Jeziki štejejo sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Osnovni podatki o projektu

Naslov projekta: Jeziki štejejo (JeŠT)

Leto začetka projekta: 2017

Odgovorna nosilka projekta: Nevenka Brdnik, mag., ravnateljica

Koordinator projekta: Brigita Berglez

Člani projektne skupine:  Katja Kranjc, Tina Burič, Robert Zrnec, Simona Pozeb, Suzana Kovše, Katja Holobar, Urška Sovič, Urška R. Hribernik, Primož Krivec, Bernarda Rebernak, Žan Vrtovec

Opis projekta

Cilj projekta Jeziki štejejo (JeŠT) je ustvariti učna okolja, v katerih bodo predvsem otroci, učenci in dijaki usvojili raznojezično kompetenco, ki je cilj naprednih družb in številnih strateških dokumentov. Raznojezičnost (plurilingvizem), ki jo sestavljajo znanja, stališča in spretnosti, pospešuje demokratične procese in se od večjezičnosti razlikuje v tem, da ne deli družbe na jezike in kulture njenih pripadnikov, temveč spodbuja vsevključenost in vseprisotnost različnih jezikov in njihovih rab. Koncept izhaja iz holističnega razumevanja jezika in večkulturne zmožnosti, ki se razvija v medsebojni soodvisnosti. Številne posameznikove in družbene lastnosti, ki izhajajo iz izkušenj različnih jezikov in kultur, vzajemno delujejo druga na drugo, se prepletajo in oblikujejo v novo obliko sporazumevanja, ki temelji na spodbujanju uporabe vseh posamezniku dostopnih jezikovnih virov in kultur. Zato je potrebno usmeriti pozornost k vsem jezikom in izdelati model raznojezičnosti naklonjenega okolja, ki je najpomembnejši in najkompleksnejši kazalnik projekta, ki vključuje podkazalnike:

  • razvoj raznojezične kompetence pri posameznikih (znanje, stališča in spretnosti),
  • uporaba učinkovitih učnih pristopov s podporo informacijsko-komunikacijske tehnologije in jezikovnih virov ter tehnologij in
  • vzpostavitev trajnostnega modela za vzpostavljanje oziroma zagotavljanje aktivne raznojezičnosti vseh deležnikov po celotni vertikali izobraževanja.

Metodologija in končni produkti projekta vključujejo vse v slovenskem šolskem sistemu (v projekt vključenih VIZ) prisotnih jezikov (od učnih (slovenščina, madžarščina, italijanščina), drugih jezikov (slovenščina, madžarščina, italijanščina in romščina), tujih in klasičnih jezikov, ki so v kurikul vključeni kot učni predmeti) ter vseh prvih jezikov priseljencev. Poleg tega naj bi bil koncept zasnovan tako široko in uporabno, da bo lahko vključil tudi morebitne nove jezike, ki bi jih na terenu (torej v projekt vključenih ustanovah) še zaznali (predvsem najbrž kot J1 vključenih posameznikov, tako učiteljev, staršev, otrok – učencev in dijakov) oz. bi se v našem VIZ sistemu pojavili tudi še po koncu projekta (kot morebitni novi tuji jeziki, v smislu novih izbirnih predmetov v kurikulu, kot J2 (npr. slovenščina izven dvojezičnih okolij) ali kot jeziki priseljencev.

PROJEKT: https://jezikistejejo.splet.arnes.si/

PORTAL: https://www.jeziki-stejejo.si/

YOTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=OSrHVkiNjZI

YOTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=c1axxnSVkME

ANGLEŠKI TABOR 2018

 

V petek, 16. 11. 2018, in v soboto, 17. 11. 2018, se je na podružnični šoli Tepanje odvijal že drugi jezikovni tabor v okviru mednarodnega projekta Večjezičnost. Udeležilo se ga je štirideset učencev Osnovne šole Ob Dravinji.

Po uvodnem skupinskem nagovoru so se učenci razdelili v skupine, kjer so se člani spoznali in se predstavili s skupinskim grbom. V precej hladnem petkovem popoldnevu so se nato razgibali v delavnici zumbe in se pomerili v zabavnih jezikovnih igrah, ki so jih učenke višjih razredov pripravile za udeležence jezikovnega tabora. Sledil je ogled filma z globoko sporočilno noto in zanimiv razgovor o vsebini, ki ga je vodila učenka 9. razreda. Večer smo zaokrožili s skupinskim branjem angleške pravljice za lahko noč.

Sobotno hladno jutro je bilo kot naročeno za jutranjo rekreacijo, kateri je sledil obilni angleški zajtrk, ki nas je okrepil in pripravil na nov dan izzivov in učenja. Učenci so sodelovali v zanimivih delavnicah, ki so jih zanje pripravili gostujoči naravni govorci z jezikovne šole Mint.

Za konec pa sta za posebno doživetje poskrbela g. in ga. Wraight, ki sta s svojo iskrivostjo in energijo začarala vse učence. Na jezikovni tabor sta se pripeljala z Dolenjske, kamor sta se iz Velike Britanije preselila pred dvanajstimi leti. V Sloveniji se zelo dobro počutita, še posebej uživata med učenci, katerim z žarom pripovedujeta o svojih izkušnjah in z veseljem odgovarjata na vsa njihova vprašanja o Veliki Britaniji. G. Dennis Wraight nas je popeljal v vojni čas Napoleona, kjer so se učenci lahko preizkusili v pisanju s pravim gosjim peresom. Po zanimivi uprizoritvi zgodovinskega obdobja pa je učence že pričakala obložena miza, pripravljena za popoldansko čajanko. Ga. Gill Wraight je učencem postregla s skodelico angleškega čaja, s kolački in posebnim pecivom, imenovanim »scones«. Jezikovni tabor smo zadovoljni zaključili s sproščenim pogovorom ob srkanju čaja in grizljanju kolačkov.

Čeprav nekoliko utrujeni smo se razšli zadovoljni, polni vtisov in iskrenega navdušenja.

Hvala vsem sodelujočim.

Organizatorji tabora

Dan jezikov »na d@lj@vo«

Dragi učenci!

V mesecu septembru, natančneje 26. 9., vsako leto obeležujemo Evropski dan jezikov. Letošnja osrednja tema slednjega je

              “Kako razvijati večjezičnost na d@lj@vo?

Naša šola, na kateri 8 jezikov (slovenščina, angleščina, nemščina, francoščina, albanščina, srbščina, bosanščina in makedonščina) vsak dan živi in med nami spleta nepozabna prijateljstva, je nedvomno večjezična. To ste potrdili tudi sami, ko ste lani ob Dnevu jezikov pisali pesmice, rime in razmišljali o pomenu učenja jezikov.

Ker pravijo, da posamezni jezik zares osvojimo šele takrat, ko do potankosti spoznamo tudi državo, njeno kulturo, posebnosti in značilnosti, boste za letošnji Dan jezikov raziskovali in preučevali države ter se preizkusili v reševanju kviza.

V katerih državah govorijo omenjene jezike, kje na karti sveta ležijo te države in zakaj je vsaka po sebi edinstvena in najlepša za vse tiste, ki v njej živijo?

Pobrskajte po spletu, spoznajte lepote držav in razvijajte svojo večjezičnost!

Vsi, ki boste pridno brskali po internetnih straneh posameznih držav in pravilno odgovorili na vsa pripravljena vprašanja, imate možnost osvojiti zares lepe nagrade.

Rešen kviz pošljite na e-mail: brigita.berglez@obdravinji.si najkasneje do petka, 2.oktobra 2020.

Imejte lep Dan jezikov!