Varstvo vozačev in jutranje varstvo

Učenci prvih razredov devetletne osnovne šole imajo organizirano jutranje varstvo od 6.00 do 8.15.

Za učence, ki se vozijo, je organizirano varstvo vozačev od 7.00 do 8.15 ter od 12.45 do pričetka odhodov avtobusov (do 13.50). V tem času je poskrbljeno za varnost vključenih učencev. Varstvo je obvezno za vse vozače razen v primeru, ko starši pisno potrdijo, da njihov otrok ne bo vključen v varstvo.

  RAZRED  ČASUČITELJ
I. triletje7.00–8.15Angelca Mlakar, Urška Groleger, Milena Strmšek, Urša Sovič, Romana Pokorn (tedenski razpored učiteljic)  
II. in III. triletje7.00–8.15Dežurni učitelji v avli  
Tepanje7.00–8.15  Anja Ramot učiteljice po razporedu dežurstva  
II. + III. triletje POPOLDAN12.45–13.45Primož Krivec, Katja Holobar