Podaljšano bivanje

Učenci od prvega do petega razreda se lahko po pouku vključijo v oddelke podaljšanega bivanja od 11.55 do 16.30.

Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole lahko učiteljica oddelka podaljšanega bivanja predčasno spusti otroka iz šole le s pisnim obvestilom staršev učitelju podaljšanega bivanja.

RAZRED ČAS UČITELJI
1. razred 11.55–16.30 Tjaša Centrih, Katarina Konec, Urša Sovič, Veronika Kavc
2. razred 11.55 –16.30 Jerneja Menzinger, Veronika Kavc, Katarina Konec, Janja Stampfer, Kaja Bicskey, Tjaša Centrih
3. razred 11.55–16.30 Janja Stampfer, Kaja Bicskey, Anja Ramot, Milena Strmšek, Veronika Kavc, Katarina Konec, Špela Sivka, Marija Kuzman Vilič, Jerneja Menzinger, Tina Esih, Tjaša Centrih

4. razred,

5. razred

11.55–16.30 Veronika Kavc, Sonja Rak Založnik, Urška Jurak, Janja Stampfer, Jerneja Menzinger, Valerija Žnidar, Jasmina Vodovnik, Bernarda Rebernak, Tamara Jegrišnik
Tepanje 11.55–16.15 Tanja Brdnik Templak, Bernarda Kamenšek, Tina Burič