Seznam šolskih potrebščin za 2023/2024:

Seznam gradiv OB DRAVINJI

Seznam gradiv TEPANJE

Vzgojni načrt:

Publikacija 2022/2023:

Šolski spletni časopis:

LDN 2022/2023:

Prometno varnostni načrt šole:

Načrt pisnih nalog v 2. ocenjevalnem obdobju 2022/2023: