Ob letošnjem slovenskem kulturnem prazniku je za vsestransko kulturno udejstvovanje v lokalnem okolju ter uspešno izveden projekt Po Minattijevih stopinjah prejela priznanje tudi Tina Esih, učiteljica na Osnovni šoli Ob Dravinji.

Pot njenega udejstvovanja na kulturnem področju se je začela že v osnovni šoli v Žičah, kasneje pa v Ločah, kjer je povezovala prireditve, pisala igrice in igrala v skečih. Tudi v srednji šoli se je ‘zgodba’ o gledališki aktivnosti nadaljevala, le da je tam že napisala tudi svoje prvo delo, moderno priredbo Linhartovega Matička.

Še kot osnovnošolka je postala članica Prosvetnega društva France Prešeren Žiče in že zelo zgodaj prevzela vlogo povezovalke najrazličnejših prireditev v kraju (prireditev ob 90-letnici Prostovoljnega gasilskega društva Žiče, vsakoletne prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku, tradicionalna Noč čarovnic, ideja o Iskanju duhice Ane). Pisala je scenarije iger za otroke, koordinirala nastopajoče, pisala vezne tekste in ustvarjala z mladimi.

Kot učiteljica, zaposlena na OŠ Ob Dravinji, je leta 2019 zasnovala prireditev Rojstvo. Ob udeležbi na izobraževanju na Filozofski fakulteti v Ljubljani je leta 2019 prišla na idejo, da bi naredili literarno pot po Slovenskih Konjicah. Na predlog njene sodelavke, Valentine Volavšek, je pot posvetila Ivanu Minattiju. Lotila se je dela, prebrala vse Minattijeve zbirke, se povezala z njegovo ženo in hčerko. Po dolgih mesecih dela in raziskovanja je nastala literarno-turistična pot Po Minattijevih stopinjah, ki je tudi zaživela. Z Nino Buh in ekipo drugih lokalnih vodnic so se nato lotile še enega velikega projekta – izdelave knjižice za otroke S Filipom na dogodivščino po Žički kartuziji in si zamislile tudi tematsko vodenje za otroke po kartuziji. Knjižica z nalogami na zabaven način otrokom približa zgodovino Žičke kartuzije. 

Tina pravi, da ima v načrtu še veliko projektov, za katere je prepričana, da bodo v bližnji prihodnosti ugledali luč sveta. S Splošno knjižnico Slovenske Konjice in učenci, ki delujejo pod  njenim mentorstvom in mentorstvom Valentine Volavšek, pripravljajo razstavo o družini Rudolf – Rudolfovi na Konjiškem. Odprtje je načrtovano za mesec april.       

Naši učiteljici Tini čestitamo za priznanje in ji želimo, da na področju kulture uresniči še veliko svojih zamisli.