PREPREČEVANJE IN ODPRAVLJANJE UŠIVOSTI

Večina otrok dobi uši v domačem okolju, v šoli ali vrtcu pa tudi izven, in to po navadi veliko prej, preden se problem sploh zazna.

Pri preprečevanju in odpravljanju ušivosti imajo ključno vlogo starši in tega ne more nadomestiti ne šola ne zdravstvena služba – smo jim pa lahko v pomoč. Zakon o nalezljivih boleznih (Ur. L. št. 33, 30. 3. 2006) staršem nalaga odgovornost in obveznost razuševanja in jih seznani s posledicami odklanjanja njihovih obveznosti. Zaposleni v šoli nismo dolžni pregledovati lasišča niti izvajati razuševanja.

 1. V primeru, ko starši opazijo uši ali gnide pri svojemu otroku, morajo to sporočiti razredniku, šolski svetovalni službi ali ravnateljici. Pri tem je pomembno, da starši povedo, kateri oddelek obiskuje otrok, ni pa potrebno povedati imena in priimka otroka.
 2. Šolska svetovalna služba pripravi obvestilo o pojavu naglavnih uši za starše, s katerim slednjim naloži, da takoj, ko je to mogoče, izvedejo razuševanje, v skladu z navodili za ravnanje ob pojavu naglavnih uši. Šola v obvestilu staršem sporoči, kje lahko najdejo navodila za ravnanje ob pojavu naglavnih uši. Odkritje uši ali gnid na otrokovi glavi ne sme biti razlog, da se otroka pošlje domov, da se mu prepove gibanje ali da se ga izolira iz okolja. Pomembno je, da nikoli javno ne izpostavimo otroka, ki ima uši, ker ne moremo z gotovostjo vedeti, kdo je vir za širjenje ušivosti in zato, da otroka ne stigmatiziramo.
 3. Starši podpisana obvestila vrnejo razredniku, hranijo pa se v šolski svetovalni službi.
 4. Ob ponovnem obvestilu, da ušivost ni odpravljena, šolska svetovalna služba pripravi obvestilo za starše, hkrati pa tudi soglasje, v katerem starši s podpisom dovolijo, da v oddelku, kjer sumimo, da je vir za širjenje ušivosti, preventivna sestra Zdravstvenega doma Slov. Konjice opravi pregled lasišča otrok. Podpisana soglasja zbere razrednik, hranijo pa se v šolski svetovalni službi.
 5. Starše, ki niso poskrbeli za učinkovito razuševanje, šolska svetovalna služba v sodelovanju s preventivno sestro povabi na individualni razgovor, v katerem jim razloži pomen sodelovanja vsakega posameznika pri izvajanju sistematičnega razuševanja za odpravo ušivosti. Šola poskuša ugotoviti razloge za nesodelovanje in pomaga pri iskanju rešitev.
 6. Če starši še vedno ne poskrbijo za odpravo ušivosti, šola oz. šolska svetovalna služba o tem obvesti Inštitut za varovanje zdravja RS, Območni zavod za zdravstveno varstvo in Zdravstveno inšpekcijo.
 7. Šolska svetovalna služba o vseh aktivnostih, v zvezi s pojavom ušivosti, sproti obvešča ravnateljico.

 

Priloga:

 • Preprečevanje in odpravljanje ušivosti – vloga vzgojno izobraževalnih zavodov

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/preprecevanje_in_odpravljanje_usivosti_-_vloga_vzgojno-izobrazevalnih_zavodov.pdf

 

 • Navodila za ravnanje ob pojavu naglavnih uši

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_za_ravnanje_ob_pojavu_naglavnih_usi.pdf

 

 • Kako odkrijemo uši

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/kako_odkrijemo_usi_plakat_2.pdf

 

 • Kako odstranimo uši

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/kako_odstranimo_usi_plakat_3.pdf

 

Šolska svetovalna služba                                              Ravnateljica

Simona Pozeb                                                               mag. Nevenka Brdnik

Dragica Taks Rutar

 

Predstavljeno: Svet staršev OŠ Ob Dravinji, Slov. Konjice, dne 2. 10. 2013