SEZNAM ZBORNIKOV, KI SMO JIH IZDALI OD LETA 2000 DO LETOS:

 

 1. Rojstvo: Pesniški zbornik, 2000
 2. Rojstvo: Smeh je svoboda srca, 2001
 3. Rojstvo: Naj drugačnost rodi strpnost, 2002
 4. Rojstvo: Knjiga – večen zaklad, 2003
 5. Rojstvo: Pravljica gre v svet, 2004
 6. Rojstvo: Prostora, radosti, zahvale, 2005
 7. Rojstvo: Lonček, kuhaj, 2006
 8. Rojstvo: Gib, gib, gibanje, 2007/2008
 9. Rojstvo: Bilo je v neki deželi, 2008/2009
 10. Rojstvo: Voščimo, 2009/2010
 11. Rojstvo: Junaki našega časa, 2011/2012
 12. Rojstvo: Nekoga moraš imeti rad, 2012/2013
 13. Rojstvo: Rojstvo je zame najlepša beseda 2013/2014
 14. Rojstvo: Sonce, 2014/2015

 

Druga dela v povezavi s projektom: