Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku oddelka za tekoče šolsko leto. Prvi sklic opravi ravnatelj. Svet staršev predlaga in odloča v skladu z 66. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08). Članstvo v svetu je povezano s statusom učenca.

Svet staršev:

–        predlaga nadstandardne programe,

–        daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

–        daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,

–        daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

–        razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

–        obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

–        voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,

–        opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Svet staršev OŠ Ob Dravinji v šolskem letu 2022/2023 sestavljajo:

ODDELEKPREDSTAVNIK
1. aValentina Adam
1. bBoris Petek
2. aBorut Korošec
2. bTina Marguč
3. aMargareta Obrovnik Hlačar
3. bTomaž Onič
4. aJasmina Kotnik
4. bMateja Kolar
5. aMatjaž Kalšek
5. bToni Stanojević
5. cAmadej Škornik
6. aKatja Škof Žavcer
6. bMatic Petraš
6. cRobin Krančan
7. aAnita Peček Stramšak
7. bLovrencija Titan
7. cJerneja Raduha
8. aMiroslav Sabo
8. bAndrej Šelih
8. cMaja Olup
9. aPetra Studenčnik
9. bMarta Tome
9. cAdriana Kuči
Tepanje 1. rMarko Krajnc
Tepanje 2. rMateja Gorenak
Tepanje 3. r in 4. rLavra Marinko in Primož Punčuh
Tepanje 5. rLucija Brezovšček