Člani šolske skupnosti smo se v času pouka na daljavo srečali kar dvakrat. V ponedeljek, 25. 1. 2021, smo se ob 17.30 vključili v zoom učilnico naše mentorice, gospe Katje Holobar, tam pa sta nas čakali tudi somentorici, gospa Jerneja Menzinger in gospa Tina Esih. Po uvodnih pozdravih smo se najprej od srca nasmejali posnetku, ki je prikazoval smešne nezgode, ki so se sicer pri šolanju na daljavo resnično dogajale. Učenci smo o svojih nenavadnih doživetjih in zabavnih pripetljajih spregovorili tudi sami, to pa je bil super uvod v nadaljnje debate, ko smo, razdeljeni v skupine, razmišljali in razglabljali o dobrih in slabih straneh šolanja na daljavo. Te smo na koncu podelili z ostalimi, učiteljice pa so jih skrbno zapisale. Na koncu smo si zadali cilj, da se pred počitnicami še enkrat snidemo, in rešili kratko anketo o naših izkušnjah z aktualno obliko pouka.

V četrtek, 11. 2. 2021, smo se srečali vnovič. Tudi tokrat smo največ časa posvetili pogovoru in izmenjavi mnenj v skupinah, le da so glavna tema, o kateri je tekla beseda, bili poklici. Izpostavili smo tiste poklice, ki jih je epidemija najbolj prizadela (npr. gostinci, hotelirji, trgovci, gospodarstveniki …), tiste, v katerih so ljudje, ki jih opravljajo, zaradi narave dela v teh časih najbolj »ogroženi« (zdravniki, zobozdravniki, medicinske sestre, policisti, vojaki, učitelji, vzgojitelji …) in poklice, ki so se zaradi iznajdljivosti ljudi, ki so pojav bolezni obrnili sebi v prid, v teh časih »rodili« na novo (izdelovalci mask, proizvajalci razkužil, dostavljavci blaga na dom …). Ugotovili smo, da ima covid-19 bolj negativen kot pozitiven vpliv na poklice, službe, ljudi, ki slednje opravljajo, enako velja glede vpliva na nas, osnovnošolce, ki smo zaradi ukrepov med drugim bili prikrajšani tudi za dejanski obisk srednjih šol (informativni dnevi »v živo«), ki vodijo v našo poklicno prihodnost.

Objavo sem za vas pripravila šolska novinarka, Angelina Janel.